Care4Lungs

Care4Lungs
Cystic Fibrosis

Care4Lungs Cystic Fibrosis is een programma voor mensen met taaislijmziekte. Het programma bestaat onder andere uit een reeks werkboekjes, die informatie en handige hulpmiddelen bieden.

Het programma is opgezet om mensen met taaislijmziekte steun te bieden in tijden van onzekerheid, door gebruik te maken van strategieën hoe ermee om te gaan en door het aanreiken van technieken om ontstane emoties te kunnen reguleren.

Voor meer informatie download de folder >>


Care4Lungs - PAH

Care4Lungs PAH is een programma voor mensen met pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Het programma voorziet in een logistieke ondersteuning voor u, waarbij wij zorg dragen dat de voorgeschreven medicatie, wordt afgeleverd op de door u gewenste locatie.  Daarnaast zullen wij uw behandelaar informeren wanneer de medicatie is afgeleverd.

Care4Lungs
Inhalatie Management Service

Let op: de bij u bekende Inhalatie Management Service wordt sinds 1 april 2018 niet meer door Teva aangeboden!